הרחבת שטח למגורים ושינוי במערכת הדרכים , כפר כנא

תוכנית ג/ 16835

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים ושינוי במערכת הדרכים , כפר כנא
מספר: ג/ 16835
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת שטח למגורים ושינוי במערכת הדרכים המאושרת .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מחקלאי, מדרך להולכי רגל ומדרך למגורים
שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ
שינוי יעוד ממבני ציבור וממגורים לדרך
קביעת הוראות וזכויות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק62, 104
17397חלק55-5650, 52-54, 57-60, 62-63, 71
17404חלק1, 53
17405חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 11411שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2682. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית06/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2914. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/04/2007
קבלת תכנית30/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801206/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים88930/04/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701006/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה