הרחבת שטח למגורים על חשבון שצ"פ

תוכנית ג/ 13254

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים על חשבון שצ"פ
מספר: ג/ 13254
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית וש.צ.פ. לשטח מגורים א, ושינוי תווי דרך לפי תכנית מס' ג/ 1111 וג/ 9601 ותכניות חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/10/2002
קבלת תכנית25/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201802/10/2002