הרחבת שטח למגורים, משהד

תוכנית ג/ 17219

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים, משהד
מספר: ג/ 17219
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הרחבת שטח המגורים - משהד .

עיקרי הוראת התכנית :
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים ב' , דרך משולבת , שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור ודרך .
שינוי ייעוד משצ"פ ומגורים ב' .
הסדרת מערכת דרכים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק55-5843-45, 51, 53-54, 59, 65-68, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף31/12/2007
קבלת תכנית09/08/2007