הרחבת שטח למגורים, עילוט

תוכנית ג/ 15125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים, עילוט
מספר: ג/ 15125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כבישים
הזזת כבישים מעל בתים קיימים
שינוי יעוג מחקלאי למגורין +שצ"פ+ מערכת דרכים מוצעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק21, 9, 11, 30, 32
17485חלק51-52, 6344-46, 50, 53, 61, 67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/12/2004
קבלת תכנית28/11/2004