הרחבת שטח למגורים

תוכנית ג/ 13251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים
מספר: ג/ 13251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרך
קביעת הוראות בניה.
הרחבת שטח למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17399חלק28
17403חלק6, 8, 50-51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 446. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2004תאריך פרסום: 21/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5306. עמוד: 3184. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית25/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/06/2002