הרחבת שטח למגורים

תוכנית ג/ 13397

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים
מספר: ג/ 13397
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים "א", ש.צ.פ., דרך דרך משולבת וחניה ציבורית.
שינוי יעוד מאזור מגורים לדרך ודרך משולבת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק7132, 53, 62, 66-69, 72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתג/ 8073חלוקת מגרשים וביטול דרך גישה, עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 689. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3328. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח20/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/05/2003
קבלת תכנית06/10/2002