הרחבת שטח למגורים

תוכנית ג/ 13698

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים
מספר: ג/ 13698
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16908חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3980שינוי יעוד למגורים -איכסאלשינוי
תוכניתג/ 714תכנית מתאר איכסאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/01/2003
קבלת תכנית30/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403622/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301028/05/2003