הרחבת שטח למוסדות ציבור ושינוי הוראות בניה, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 11950/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למוסדות ציבור ושינוי הוראות בניה, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 11950/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח למוסדות ציבורי ושינוי בהוראות הבניה.

עיקרי הוראות התכנית:-
- הרחבת שטח למוסדות ציבור לפי סעיף 62א(א)3.
- שינוי קו בנין לפי תשירט עפ"י סעיף 62א(א)4
- שינוי בתכסית קרקע ללא שינוי בסה"כ אחוז בניה , עפ"י סעיף 62א(א)6.
- שינוי בגובה בניין מקסימלי מ- 16 מטר ל- 23 מטר וגובה צריח 37 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16884חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11950שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומבנה ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2007תאריך פרסום: 20/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5631. עמוד: 1732. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 223. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601030/10/2006