הרחבת שטח למיסחר

תוכנית 23/ 03/ 104/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למיסחר
מספר: 23/ 03/ 104/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטחים ויעודם, למלאכה, מרכז מסחר כשירותים ומבנה ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1979תאריך פרסום: 02/07/1979. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1978תאריך פרסום: 16/11/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2497. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית15/11/1978