הרחבת שטח לתעשיה מלאכה ומסחר, משהד

תוכנית ג/ 16166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח לתעשיה מלאכה ומסחר, משהד
מספר: ג/ 16166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמה ופתוח אזור תעשייה ,מלאכה ומסחר.
התווית דרכים.
הקצאת שצ"פ.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור תעשייה , מלאכה ומסחר ,התווית דרכים ושצ"פ.
קביעת התכחיות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הורואת בנייה - מרווחי בנייה,גובה בנייה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17463חלק8-1116, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 235תכנית מפורטת אזור תעשיה ציפורית - שלב א'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2006
קבלת תכנית05/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006