הרחבת שטח לתעשיה

תוכנית ג/ 13456

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח לתעשיה
מספר: ג/ 13456
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה ומלאכה, דרך שוצ"פ.
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק10, 139, 12, 14-18, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 9061אזור תעשיה ומלאכה, שינוי למתאר, כפר כנא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2576. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2850. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2004
החלטה בדיון בוולק"ח05/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2003
קבלת תכנית13/10/2002