הרחבת שטח מגורים, יפיע

תוכנית ג/ 16348

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח מגורים, יפיע
מספר: ג/ 16348
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים א' , מבנה ציבור , שצ"פ ודרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16882חלק48-51
16884חלק2420, 35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2006
קבלת תכנית08/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700412/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700224/01/2007