הרחבת שטח ציבורי ואיחוד וחלוקה, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח ציבורי ואיחוד וחלוקה, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה והרחבת שטח בניני ציבורי מאושר.

עיקרי הוראות התכנית:-
- הרחבת שטח בנייני ציבור מאושר.
- חלוקה למגרשים עפ"י פס"ד.
- שינוי קו בנין לבניינים קיימים עפ"י סעיף בניינים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק26-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500930/09/2005