הרחבת שטח של תחנת תדלוק

תוכנית ג/ 13412

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח של תחנת תדלוק
מספר: ג/ 13412
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לשירותי רכב כהמשך לשימושים המאושרים בתכנית ג/ 8821

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18567חלק4746
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8821יעוד שטח לתחנת תדלוק ומסעדה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2003
קבלת תכנית10/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300819/03/2003