הרחבת שכונה דרומית שנוי יעוד מחקלאי למגורים והתויית דרך

תוכנית ג/ 12355

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שכונה דרומית שנוי יעוד מחקלאי למגורים והתויית דרך
מספר: ג/ 12355
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד שטח חקלאי למגורים, למסחר, למבני ציבור, לדרכים, ושטחים צבוריים פתוחים .
קביעת מערכת דרכים המותאמת לדרכים קיימות.
קביעת הוראות בניה בגבולות התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק6, 18-21, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6287תחנת תדלוק ושרותי דרךשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/09/2001
קבלת תכנית22/02/2001