הרחבת שכונת דנאנה, איכסאל

תוכנית ג/ 16269

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שכונת דנאנה, איכסאל
מספר: ג/ 16269
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי מאדמה חקלאית לשכונת מגורים חדשה - המשך לשכונת דנאנה בכפר אכסאל.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי מאדמה חקלאית למגורים , דרכים ,שצ"פ ומבנה ציבור.
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16905חלק13, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2006
קבלת תכנית02/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602113/12/2006