הרחבת שכונת מלחה על ידי תוספת של 397 יח"ד ,ממערב לרח' אגודת ספורט הפועל

תוכנית 12736

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לדיור לאומי
שם: הרחבת שכונת מלחה על ידי תוספת של 397 יח"ד ,ממערב לרח' אגודת ספורט הפועל
מספר: 12736
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שכונת מלחה ע"י תוספת של 397 יח"ד .

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח פתוח למגורים ג, מגורים ד ', למסחר, למבנים ומוסדות ציבור , לשטחים ציבוריים פתוחים , לדרכים מוצעות ולמתקנים הנדסיים וליער .
ב. קביעת הוראות בניה , קווי בנין , עקרונות בינוי ותנאים להיתר בניה לכל אזור ואזור .
ג. קביעת שטחי בניה מירביים , מספר קומות מירבי ומספר יח"ד מירבי לכל מגרש .
סה"כ 397 יח"ד בשטח עיקרי ל- 39,700 מ"ר ושטחי שרות 47.880 מ"ר בבניינים מדורגים בני 4-10 קומות בכל תחום התכנית .
ד. התויית דרכים חדשות ושינוי דרכים קיימות ו/או מאושרות .
ה. איחוד וחלוקה חדשה בהתאם לחוק התכנון והבניה פרק ג' סימן ז' .
ו. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.
ז. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםתצהיר פרסום על גבי שלט
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
מורדות דרומיים של שכונת מנחת , מצפון לכביש 39 , ממערב לרחוב אגודת ספורט הפועל וממזרח לכביש גן החיות .
קואורדינטה X 217/250
קואורדינטה Y 628/500
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30452חלק10
30453חלק13, 166
30454חלק53
30457חלק3, 16, 24, 52, 56
30460חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4678. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2276. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/12/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית27/12/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/12/2011
התכנית הועברה לטיפול הועדה לדיור לאומי19/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2011
קבלת תכנית13/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדה לדיור לאומי - מחוז ירושלים426/03/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים132629/12/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לדיור לאומי227/12/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדה לדיור לאומי - מחוז ירושלים120/09/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)802/08/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)724/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)619/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)512/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)405/07/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)328/06/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה לקידום תכניות להאצת הבניה (לה"ב)221/06/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201100824/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה