הרחבת שמורת מערת הנטיפים

תוכנית מי/ 145/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שמורת מערת הנטיפים
מספר: מי/ 145/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים
ושמורות טבע תשנ"ב 1992 , לפי חוק התכנון והבניה
תשכ"ה - 1965 .
ב. לשקם את האזור המקיף את המערה לפתח שבילי טיול
משולטים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
מועצה אזורית מטה יהודה כ- 3 ק"מ מזרחית לבית שמש
בשטח הידוע כ"מערת הנטיפים" כ-1 ק"מ דרומית למסילת
הברזל בית שמש ירושלים. הכל עפ"י המסומן בתשריט
בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5221חלק86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/1994תאריך פרסום: 28/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4235. עמוד: 4514. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית05/04/1994
פרסום להפקדה ברשומות27/01/1994תאריך פרסום: 27/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4186. עמוד: 1901. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 19/12/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/10/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1983
קבלת תכנית12/09/1983