הרחבת שרונה

תוכנית ג/ 12914

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שרונה
מספר: ג/ 12914
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 4 יח"ד במושב שרונה
שינוי יעוד קרקע מאזור ציבורי פתוח לדרך משולבת, חניה ציבורית ומגורים ב' מאזור למבני ציבור לאזור ציבורי פתוח, דרך משולבת ומגורים ב' ומחניה ציבורית למגורים ב'.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשרונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15129חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9102איחוד וחלוקה מחדש, אזור מגורים למשתכנים, מושב שרונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2028. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3415. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/02/2002
קבלת תכנית26/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202623/12/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200418/02/2002