הרחבת שתי יח"ד קיימות, פסגת זאב, רח' יוספטל 10

תוכנית 8192/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שתי יח"ד קיימות, פסגת זאב, רח' יוספטל 10
מספר: 8192/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : קביעת בינוי לשם הרחבת שתי יחידות דיור קיימות.
2. קביעת בינוי עבור תוספת וסגירת מרפסות קיימות לשם הרחבת יח"ד קיימות.
3. קביעת תוספת שטחי הבנייה בהיקף של 50.26 מ"ר שטחים עיקריים.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםיוספטל גיורא

תיאור המיקום:
שכונת פסגת זאב,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך: בין 636/075 - 636/150
רוחב : בין 223/325 - 223/400
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30542חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 67. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2064. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/04/2005
קבלת תכנית29/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601020/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501613/11/2005