הרחבת תחום בניה, ברטעה

תוכנית ג/ 487/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחום בניה, ברטעה
מספר: ג/ 487/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תחום הבניה הקיים בכפר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה

תיאור המיקום:
ישוב: ברטעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20371חלק2
20372חלק4-6, 17-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/12/1978תאריך פרסום: 07/12/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2487. עמוד: 364. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/1977
פרסום להפקדה ברשומות13/06/1976תאריך פרסום: 13/06/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2227. עמוד: 1974. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה23/03/1976
קבלת תכנית23/03/1976