הרחבת תחום הבניה באדמות רינה

תוכנית ג/ 1528

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחום הבניה באדמות רינה
מספר: ג/ 1528
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי בניה בשטח הכפר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק
17512חלק
17526חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/09/1981
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1974תאריך פרסום: 21/04/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2001. עמוד: 1256. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה29/02/1972
קבלת תכנית17/01/1972