הרחבת תחום הבניה, עילבון

תוכנית ג/ 13343

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת תחום הבניה, עילבון
מספר: ג/ 13343
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח ליעוד מגורים ושטח לתכנון בעתיד מצד מזרח לישוב עילבון.

עיקרי הוראות התכנית:-

1. שינוי יעוד משטח שיעודו שמורת טבע בתמ"מ/2 לשטח שיעודו מגורים, מבני ציבור, תכנון בעתיד, דרך להולכי רגל ודרך מוצעת.

2. שינוי יעוד משטח שיעודו יער בתמ"א 22 לשטח שיעודו מגורים, תכנון בעתיד ודרך מוצעת.

3. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח שיעודו מגורים, מבני ציבור, תכנון בעתיד, דרך הולכי רגל, ודרך מוצעת.

4. חלוקת שטח שינוי היעוד למתחמי תכנון וקביעת הוראות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיעילבוןעילבון

תיאור המיקום:
נ.צ. מרכזי : ממזרח 238000 צפון 749000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15423חלק1
15424חלק40-46, 48, 52-53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5516תכנית מתאר עילבוןשינוי
תוכניתג/ 9853קרית חינוך - שכונה מזרחית, שינוי למתאר, עילבון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2002
קבלת תכנית30/07/2002