הרחבת תחום המגורים - רגבה

תוכנית ג/ 10417

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת תחום המגורים - רגבה
מספר: ג/ 10417
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצבת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים כתוספת למושב
רגבה. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית, מבני משק,
תעשיה ודרך - לשטח מגורים, דרכים, שצ"פים ומתקן
הנדסי.
קביעת הנחיות מפורטות לפתוח השטח ולאופי הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשררגבה

תיאור המיקום:
ישוב: רגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18482חלק3-5, 10, 14, 23
18483חלק9, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4360חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1435. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/10/1999
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. עמוד: 2968. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה17/06/1998
קבלת תכנית03/02/1998