הרחבת תחום המחנה של קיבוץ עין החורש

תוכנית עח/ 200/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחום המחנה של קיבוץ עין החורש
מספר: עח/ 200/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הרחבת תחום המחנה של קיבוץ עין החורש
ב.הפרדה בין תכנית מפורטת ע.ח. 55 / 2 לבין החלק הנו
תרשל התכנית המקורית ע.ח. 55 / 1 מוסד חינוכי מעין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
ישוב: עין החורש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7897חלק14-18
7919חלק3
7963חלק4-7, 17-213, 68
8375חלק5, 151, 4
8377חלק1-22, 25-2823
8378חלק1-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/1982תאריך פרסום: 19/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2843. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית19/09/1979