הרחבת תחנת תשלוק - גבים

תוכנית 7/ 02/ 303/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תחנת תשלוק - גבים
מספר: 7/ 02/ 303/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לחניה, ביטול דרך קיימת,
קביעת דרך חדשה, איחוד וחלוקת מגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
980חלק2, 30-31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303/ 7תחנת תדלוק ושרותי דרך קיבוץ גביםשינוי
תוכנית7/ מק/ 2053תחנת תדלוק - גביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2007
קבלת תכנית13/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007