הרחבת תכנית מתאר ירכא

תוכנית ג/ 7506

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תכנית מתאר ירכא
מספר: ג/ 7506
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח תכנית המתאר ירכא מס' 3699 לצורך הוספת
שטחים למגורים. הכללות תכניות מפורטות הנוגעות
לשטחים שמחוץ לגבול תכנית המתאר של ירכא בתחום
התכנית. התוית דרכים עוקפות בצפון ובדרום הישוב.
שינויים מקומיים בתחום המתאר המאושר תוך התאמה למצב
קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18887חלק4142
18898חלק36, 6735, 43-45, 50-51, 58-59, 64-66, 72-73, 77, 79-80, 82
18899חלק2720
18920חלק4-5, 22-24, 40, 46, 50, 52-533, 26, 35, 44-45, 47-49, 54, 66-67
18921חלק2, 8-973
18923חלק17-18, 21-24, 31, 899-13, 15-16, 25, 28, 32-35, 39, 46-49, 74, 85-86, 90, 92-93, 96-97, 101
18924חלק1-2, 11, 54
18925חלק1-2, 41-45, 5517-19, 22-23, 40, 46, 83
18926חלק1-15, 31-45, 75-7830, 46-47, 79, 87, 89-90, 92
18928חלק1, 41-43, 45-62, 95-99, 101, 115-1162-3, 40, 44, 81-82, 88, 91, 94, 100, 104, 113-114
18929חלק47-4913, 46, 50-51, 117
18930חלק22-32, 36-37, 40-51, 5318, 21, 38, 52
18932חלק8-9, 11-176-7, 101-102
18933חלק1-5, 8, 24-28, 326-7, 30, 37, 64, 66
18934חלק1-1271
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 6868שנוי יעוד מחקלאי למגורים.שינוי
תוכניתג/ 5197חלוקת מגרשיםשינוי
תוכניתג/ 5757שנוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 6096שנוי יעוד למגורים גוש 18923 -ירכאשינוי
תוכניתג/ 6095שנוי יעוד למגורים, ירכאשינוי
תוכניתג/ 5894שינוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 6093שנוי יעוד למגורים, ירכאשינוי
תוכניתג/ 6092שנוי יעוד למגורים שנוי למתאר -ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1996תאריך פרסום: 11/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4435. עמוד: 4372. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/07/1996
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2773. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/1993
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1992
קבלת תכנית01/10/1991