הרחבת תכנית מתאר ירכא

תוכנית ג/ 10801

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת תכנית מתאר ירכא
מספר: ג/ 10801
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרה נפרדת ל"אזור מגורים א'" ול"אזור מגורים
ב'" בטבלת הזכויות וההגבלות תוך שינוי בהוראות
הבניה.
ב. קביעת הוראות בניה "לשטח מבני ציבור".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18887חלק4142
18898חלק36, 6735, 43-47, 50-51, 58-66, 68, 72-73, 77, 79-82
18899חלק101, 20, 27-29, 31-32, 36, 38-46, 62-63
18920חלק4-5, 22-24, 46-50, 52-543, 25-26, 35, 44-45, 66-67
18921חלק2, 8-91, 73
18922חלק4, 129
18923חלק17-18, 21-24, 31, 895, 16, 25, 28, 30, 32-35, 39, 46-49, 51, 53, 65-66, 70-71, 73-76, 78-79, 82-86, 92-97, 101
18924חלק1-2, 11, 54
18925חלק1-2, 41-45, 5517-20, 22-23, 40, 46, 56-58, 82-83
18926חלק1-15, 31-45, 75-7816-18, 30, 46-47, 79, 87, 89-90, 92
18928חלק1, 41-43, 45-62, 95-99, 101, 115-1162-3, 40, 44, 81-82, 88, 91, 94, 100, 104, 113-114, 117
18929חלק47-4913, 46, 50-52, 115
18930חלק22-32, 36-37, 40-51, 5318, 21, 38, 52
18931חלק1-23-4, 6-25, 53, 74
18932חלק7-9, 11-176, 101-102
18933חלק1-5, 24-28, 326-9, 30, 64, 66
18934חלק1, 6-7, 9-122-5, 35-40, 42, 44, 47, 69-70
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/03/1999
קבלת תכנית28/07/1998