הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים

בקשה ועדה מקומית תאב/ 250100/ ר

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים
מספר: תאב/ 250100/ ר
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש למגורים בן 6 קומות עם חזית מסחרית, עבור 16 יחידות דיור, מעל מרתף.

בגבולו הדרומי של המגרש הבניין מתוכנן בקיר משותף עם בניין מגורים בן 6 קומות ברח' בן יהודה 46 שאושר ע"י הועדה המקומית בבקשה מס' 25-0227.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולחוף29/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1629/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1622/03/2006