הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים ומשרדים בשכונת שיח ג'ארח

תוכנית 13615

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים ומשרדים בשכונת שיח ג'ארח
מספר: 13615
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין מגורים ומשרדים חדש בשטח .

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים מיוחד ומשרדים .
- קביעת זכויות בניה לבנין מגורים ומשרדים חדש .
- קביעת שטחי הבניה ל- 2240.52 מ"ר מתוכם 1242.74 מ"ר עיקריים ו- 997.78 מ"ר שטחי שירות .
- הגדלת מס' יחידות דיור מ- 3 ל- 13.
- קביעת שלבי ביצוע להקמת בנין חדש .
- קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח .
- קביעת הוראות בגין הריסה .
- קביעת הוראות לשימור והעתקת ועקירת עצים .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת שיח ג'ארח
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30506חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 436. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/01/2010
קבלת תכנית01/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000825/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית