הריסת בנין קיים והקמת בנן חדש בן 5 קומות , שועפט

תוכנית 13951

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הריסת בנין קיים והקמת בנן חדש בן 5 קומות , שועפט
מספר: 13951
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת בנין קיים והקמת בנין חדש בן חמש קומות מגורים מעל קומת חניה תת קרקעית .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים ב' .
2. קביעת בינוי להקמת בנין חדש בן חמש קומות מעל קומת חניה תת קרקעית .
3 קביעת קווי בנין לבניה , כאמור .
4. קביעת שטחי הבניה ל- 1216 מ"ר (מתוכם 735 מ"ר שטחים עיקריים ו- 481 מ"ר שטחי שירות ).
5. קביעת מס' הקומות ל- 5 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית .
6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
7. קביעת הוראות בגין בנין להריסה , וגדר להריסה.
8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור/להעתקה .
9. הוספת 6 יח"ד לסה"כ 10 יח"ד .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת שועפט ,

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30550חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2012. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/2012
לא הוגשו התנגדויות14/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2012תאריך פרסום: 26/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6450. עמוד: 5450. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2011
קבלת תכנית09/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה