הריסת גג קיים, תוספת קומה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 198/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הריסת גג קיים, תוספת קומה
מספר: 198/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת גג קיים, תוספת קומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתככר המגינים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13054חלק41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200704406/11/2007