הריסת חלק מגדר קיימת להרחבת שביל, קביעת בניה בקומה ב' ליצירת קוטג'

תוכנית טר/ 1327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הריסת חלק מגדר קיימת להרחבת שביל, קביעת בניה בקומה ב' ליצירת קוטג'
מספר: טר/ 1327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3283. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות07/02/1980תאריך פרסום: 07/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 3602. עמוד: 71. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית27/05/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית