הריסת מבנה גן ילדים ובניית מבנה גן אירועים-תא/ 2603

בקשה ועדה מקומית 3696/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הריסת מבנה גן ילדים ובניית מבנה גן אירועים-תא/ 2603
מספר: 3696/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאשר הריסת מבנה גן ילדים קיים והקמת מבנה חדש עבור 2 כיתות גן ילדים לפי תכנית תא/ 2603.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושז"ר זלמן, תל גבורים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6991חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2603הרחבות דיור ובניה חדשה בשכונת נוה עופר.היתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה13/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9013/02/2012