הריסת מבנה ובניית מבנה חדש בן 2 קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5465

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הריסת מבנה ובניית מבנה חדש בן 2 קומות
מספר: תא/ 03/ 5465
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת מבנה ובניית מבנה חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגולי קניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק505
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307530/10/2003