הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש ב-2 קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5589

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש ב-2 קומות
מספר: תא/ 05/ 5589
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש ב-2 קומות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקפאח יחיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7001חלק79
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602320/03/2006