הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 097/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש
מספר: 097/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתדרך החסידים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13055חלק88-89