הריסת מבנה קיים והקמת מבנה בן 9 קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5464

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הריסת מבנה קיים והקמת מבנה בן 9 קומות
מספר: תא/ 03/ 5464
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת מבנה קיים והקמת מבנה בן 9 קומות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונחום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6961חלק49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200307603/11/2003