הריסת קירות בק.ק. ושינויים חיצוניים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5534

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הריסת קירות בק.ק. ושינויים חיצוניים
מספר: תא/ 05/ 5534
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת קירות בק.ק. ושינויים חיצוניים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהסנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7428חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601313/02/2006