הרשאה לביצוע קו חשמל

ישות כללית חצ/ 206178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית עבודה
שם: הרשאה לביצוע קו חשמל
מספר: חצ/ 206178