השבחה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 11/ 8015/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: השבחה
מספר: שה/ 11/ 8015/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6851חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/09/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200843723/09/2012