השגה על החלטת הועדה המקומית - הסדרת דרך גישה לאתר "רתמים"

תוכנית 3/ 02/ 101/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: השגה על החלטת הועדה המקומית - הסדרת דרך גישה לאתר "רתמים"
מספר: 3/ 02/ 101/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח חקלאי להסדרת דרך גישה לאתר לטיפול באשפה "רתמים".
2. קביעת גבולות התכנית.
3. קביעת התכליות המותרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2039חלק3, 5, 19
2040חלק1-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003
קבלת תכנית21/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300716/06/2003