השלמת כביש 7 מערב

תוכנית תתל/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: השלמת כביש 7 מערב
מספר: תתל/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שיפור ושדרוג הנגישות לנמל אשדוד ע"פ החלטת ממשלה להרחבת הנמל.
2. חיזוק הקשר התחבורתי בין אשדוד למטרופולין ת"א.
3. חיזוק הקשר התחבורתי בין העיר אשדוד לכביש חוצה ישראל.
4. הגדלת קיבולת הדרך, שיפור התנועה ורמת הבטיחות בכביש 7 מערב (כביש 41).
5. הסדרת מפרידן בצומת ניר גלים ומתן מענה לגישות מקומיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
דרוםאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
463חלק37-38, 16530, 32, 164, 169, 189
464חלק22-2321, 24
989חלק21, 6-10, 12, 14-15
2026חלק32
2029חלק18
2297חלק2827, 36
2299חלק5
2803חלק35-36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית בעיתונים16/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום קביעת תנאים ברשומות07/09/2011תאריך פרסום: 07/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6291. עמוד: 6440. שנה עברית: התשעא .
פרסום הכנת תכנית ברשומות07/09/2011תאריך פרסום: 07/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6291. עמוד: 6440. שנה עברית: התשעא .
קבלת תכנית בות"ל07/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות201100311/04/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות201100228/02/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר קביעת תנאים עפ"י סעיף 78