השלמת קומה ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד - גבעת שאול, רח' יונתן בן עוזיאל

תוכנית 9119/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: השלמת קומה ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד - גבעת שאול, רח' יונתן בן עוזיאל
מספר: 9119/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : תוספת בניה בחזית מסחרית, השלמת קומה ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות .
2. שינוי יעוד מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד.
3. קביעת בינוי עבור :
א. בנית קומת מרתף חלקית לשם יצירת מחסן.
ב. תוספת בניה בחזית מסחרית של קומות קרקע ו- א לשם הרחבת יח"ד קיימות.
ג. תוספת בניה בקומה ב' ותוספת קומה חדשה לשם הרחבת יח"ד קיימת.
4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 159 מ"ר, מתוכם 122 מ"ר שטחים עיקריים ו- 37 מ"ר שטחי שירות .
5. שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.
6. הגדלת מספר הקומות מ- 3 ל- 4 מעל קומת מרתף חלקית.
7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה .
9. ציפוי הגדר באבן מסותתת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםבן עוזיאל

תיאור המיקום:
שכונת גבבעת שאול,
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
אורך:בין 218/025 - 218/050
רוחב:בין 633/075 - 633/125
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30160חלק104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1726שינוי לתכנית מתאר שכונת גבעת שאולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5027. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1893.
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/02/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/01/2005
קבלת תכנית27/12/2004