השלמת תקנון לגבי חממות במושב בניה

תוכנית בר/ 20/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: השלמת תקנון לגבי חממות במושב בניה
מספר: בר/ 20/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השלמת תקנון לגבי חממות במושב בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
מושב בניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3527חלק26-27
3528חלק7-56
3532חלק52, 78, 91
3565חלק34
4989חלק22-23
4993חלק45-51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/1976תאריך פרסום: 16/09/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2255. שנה עברית: התשלו .