השלמת תקנון לגבי חממות

תוכנית בר/ 23/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: השלמת תקנון לגבי חממות
מספר: בר/ 23/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השלמת תקנון לגבי חממות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
בית אלעזרי

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 23תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/1976תאריך פרסום: 16/09/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2255. שנה עברית: התשלו .