התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.

תוכנית בר/ 300

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.
מספר: בר/ 300
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ( ובכללם מתן פתרון קבורה למושבים בניה ובית אלעזרי) ונפטרים חסרי דת.
2. סלילת דרך גישה חדשה לבית העלמין ולאזור המאושר למלאכה ותעשיה זעירה.

וזאת ע"י שינוי יעוד קרקע חקלאית ואזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור לבית עלמין, לדרכים (כולל דרך ו/או טיפול נופי) ולשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק2116-20, 22, 27
3799חלק30, 42-43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1323. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/10/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות19/02/2012
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2228. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט18/12/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
הוגשו התנגדויות28/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4413. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2005
קבלת תכנית29/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201201011/03/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201200719/02/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201003110/10/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201000431/01/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200903613/12/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים54512/10/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29006/07/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים104530/06/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900318/02/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51906/08/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51802/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32418/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25921/05/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200700322/01/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200600924/04/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200501418/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה