התאמה וחוקיות למבנה קיים, ממ"ד מוצע וגדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 003/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התאמה וחוקיות למבנה קיים, ממ"ד מוצע וגדר
מספר: 003/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמה וחוקיות למבנה קיים, ממ"ד מוצע וגדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18899חלק154
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014528/02/2012