התאמה וחוקיות למצב מגורים קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 064/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התאמה וחוקיות למצב מגורים קיים
מספר: 064/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמה וחוקיות למצב מגורים קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18540חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002327/04/2010