התאמות בתוואי דרך מס' 56 כעביה , חג'אג'רה טבאש

תוכנית יז/ מק/ 6874/ 07

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התאמות בתוואי דרך מס' 56 כעביה , חג'אג'רה טבאש
מספר: יז/ מק/ 6874/ 07
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תיקון עיוותים שנוצרו כתוצאה מרקע מדידה של תכנית מפורטת ג/ 6874 ע"י:
התאמות בתוואי דרך מס' 56 בכעביה צפון.
איחוד וחלוקה ללא הסכמה .
שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10341חלק11-14
10342חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3436. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700430/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006